S’aprova per majoria absoluta el projecte de Reordenació puntual del pla urbanístic de l’entitat

Els socis del Reus Deportiu han aprovat per majoria absoluta el projecte de ‘Reordenació puntual del pla urbanístic que afecta terrenys que són propietat de l’entitat.

L’objectiu del club és vendre patrimoni per a invertir en altre patrimoni més sostenible. Les futures accions es remeten als següents eixos principals: aconseguir obtenir unes instal·lacions excel·lents per la pràctica de l’esport i la salut; noves instal·lacions a la finca del tennis – pàdel; aconseguir ser 100% autosostenibles sense haver de dependre del nombre de socis i liquidar el deute amb l’Institut Català de Finances.  En aquest dijous 18 de maig de 2023, a més, s’han aprovat canvis en els estatuts davant la proposta del Consell Català de l’Esport.

VENDA I REINVERSIÓ PATRIMONIAL

Els socis, amb 84 vots a favor, tres abstencions i onze vots en contra, han acordat que el Reus Deportiu tramiti davant dels organismes pertinents, i d’acord amb la normativa vigent, la modificació del Pla General de Reus i delegar a Trigono Consultors S.L. la coordinació i gerència de l’àmbit urbanístic que es defineixi i la comercialització resultant.

Quan es tingui l’aprovació definitiva del document de la Modificació del Pla General Municipal d’Ordenació de Reus  i tinguem l’oferta en ferm de la venda d’una part del patrimoni del club, es tornarà a convocar una assemblea extraordinària.

La proposta que fa el Reus Deportiu de modificació del Pla General Municipal d’Ordenació de Reus consisteix a possibilitar la construcció de dos immobles residencials, un ubicat al C/Gaudí, xamfrà amb C/ Escornalbou, i l’altra, d’esquena a l’actual núm. 66 del C/Gaudí, ocupant l’aparcament immediat i part de les pistes exteriors, amb zona enjardinada a la resta de pistes fins a les proximitats de la cafeteria.

El Reus Deportiu construirà un nou pavelló de dues plantes (una semisoterrada, i la superior amb una pista coberta, i executarà millores substancials en les instal·lacions del tennis.

MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DE L’ ESTATUT

Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, s’han aprovat unes correccions als articles dels estatuts vigents del Club, per a adequar-los a la normativa vigent, segons recomanacions fetes dels del Consell Català de l’Esport.

El canvi del redactat de l’article 30 de la convocatòria de les assemblees generals ha comptabilitzat 84 vots a favor 5  abstencions, i un vot en contra.

 

La modificació de l’article 37.3 de la durada del mandat ha obtingut 83 vots a favor, dues abstencions i 1 en contra.