El Reus Deportiu va tancar l’exercici 2022-2023 amb un benefici de 36.127,61€

En l’Assemblea General Ordinària, s’aprova per unanimitat la liquidació de l’exercici econòmic, l’auditoria de comptes i el pressupost de la temporada 2023-2024

El Reus Deportiu va tancar l’exercici 2022-2023 amb un benefici de 36.127,61€, una recuperació econòmica notable després de tres exercicis presentant pèrdues per l’arribada de la pandèmia i la posterior pujada del preu de l’electricitat i el gas. Aquests dos darrers factors es veuran completament resolts quan finalitzi el projecte integral d’eficiència energètica que estem executant. Actualment, ens trobem immersos en la primera fase, que es preveu que acabi a mitjan de novembre.

Del deute que el Reus Deportiu tenia en data de 30 de novembre de 2011 de 2.735.729,17€, s’ha reduït 1.236.670,08€. En el darrer exercici, el club també va ser capaç d’augmentar la massa social. Si al 30 de juny de 2023 tenia 5.156 socis, ara mateix en tenim 5.200.

Totes aquestes dades s’han exposat en l’Assemblea General Ordinària que s’ha celebrat aquest dimarts a les instal·lacions del club.