CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DEL REUS DEPORTIU

Per acord de la Junta Directiva del Reus Deportiu, de data 06/09/2023, es convoquen eleccions per al dia 15 de novembre de 2023, per a escollir els membres de la Junta Directiva per al període 1/12/2023 a 30/11/2029, donant així inici al període electoral.

En compliment de l’art. 45.3 dels vigents estatuts socials, el proper 5 d’octubre de 2023, a 2/4 de 8 del vespre, a la seu de l’entitat, c/Antoni Gaudí núm. 66 (Sala 9 -sala polivalent-) es convoca assemblea extraordinària de socis i sòcies per a procedir al sorteig, davant Notari, per a la designació dels 5 membres de la Junta Electoral i els 5 membres de la Mesa Electoral.

A tal efecte, preceptivament, s’informa als socis de les circumstàncies següents:

 1. La data d’expiració del mandat és el 30 de novembre de 2023
 2. El nombre de candidats i candidates a presentar, que pot ser decidit per cada candidatura, serà entre el mínim d’onze i el màxim de vint-i-un
 3. Les condicions per a ser elector o electora i elegible s’estableixen en els Articles 43 i 44 dels vigents estatuts socials que es poden consultar en la pàgina web del Reus Deportiu (reusdeportiu.com) o en les oficines de Club.
 4. En la data indicada del 05/10, per sorteig públic i en presència de Notari actuant com a fedatari públic, es designaran els 5 membres de la Junta Electoral i els 5 membres de la Mesa Electoral. Preceptivament, aquesta designació es realitzarà dins els cinc dies naturals següents als de la present publicació de la convocatòria
 5. El període d’exposició del cens electoral serà del 6/10 al 10/10, ambdós inclosos. Durant el període d’exposició es podran presentar reclamacions, dirigides a la Junta Electoral (JE) a les oficines del Club, en horari de 9 a 14h i de 16 a 19h, els dies laborables, de dilluns a divendres. En el termini dels 3 dies hàbils següents, la JE procedirà a la seva resolució.
 6. La JE donarà forma per a què el dia 09/10, es celebri una reunió amb representants de les pre-candidatures per a posar en coneixement el format i funcionament dels avals a aportar per cada candidatura.
 7. El dia 17/10 la JE publicarà, i quedarà exposat al disposició del socis, els cens electoral definitiu. El dia 18/10 s’inicia el període formal de presentació de candidatures. En l’acta formal de publicació del cens es determinarà el nombre mínim de butlletes de suport de socis i sòcies que ha de presentar cada candidatura.
 8. El dia 26/10, a les 21:00h, finalitza el termini per a la presentació de les candidatures a la JE, així com del lliurament dels avals que presenti cadascuna de les candidatures. La JE, revisarà la bondat dels avals presentats i disposarà fins el 02/11 per a la proclamació de les candidatures i resolució de possibles recursos.
 9. En cas de candidatura única, en aquesta darrera data, la JE la declararà guanyadora i finalitza el procés electoral. En cas contrari, l’endemà s’inicia el període de campanya electoral que finalitza per tot el dia el 13/11.
 10. En el seu cas, el dia 14/11 serà la jornada de reflexió
 11. Les eleccions es celebrarien el 15/11, en horari ininterromput de 09:00 a 21:00h, en el pavelló de bàsquet ubicat en les instal·lacions del RD, c/ Antoni Gaudí, 66. Es distribuiran les urnes entre el cens per una major agilitat i eficiència a l’hora de les votacions.
 12. Tan sols podran exercir el dret de vot els socis i sòcies que figurin inscrits al cens definitiu aprovat per la Junta Electoral

 

Reus, 30 de setembre de 2023