Convoquem els socis a l’assemblea general ordinària i extraordinària, el 2 de desembre

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per acord de la Junta Directiva del Reus Deportiu, es convoca a tots els socis i sòcies a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el proper 2 de desembre de 2021, a la seu de l’entitat, c/Antoni Gaudí núm. 66 (Pavelló de bàsquet), a dos quarts de 8 del vespre, en primera convocatòria,  i a les 8 del vespre en segona convocatòria, amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.-Nomenament de dos socis per a la signatura i aprovació de l’acta de la present  Assemblea General Ordinària.

2.-Informe de Presidència

3.-Informe i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada  2020/2021.

4.-Aprovació, si s’escau, de l’Auditoria de Comptes.

5.-Informe i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici econòmic corresponent a  la temporada 2021/2022.

6.-Informe de la Memòria Esportiva.

7.-Informe de l’Àrea Social

8.-Informe de l’Àrea d’ Infraestructures i Instal·lacions.

9.-Precs i Preguntes.

De conformitat amb el que disposa l’article 31 dels Estatuts del Club, a partir del dia 18 de novembre de 2021, tots els socis i sòcies tindran a la seva disposició, a les Oficines del Club, tota la documentació preceptiva relativa a la informació prèvia a l’Assemblea esmentada, incloent-hi l’Auditoria de Comptes. L’horari de consulta serà de dilluns a divendres, de 9:00 a les 14:00h i de 16:00 a les 19:00 h.

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Per la present,  convoquem a tots/es els/les socis/es del Reus Deportiu a  l´ ASSEMBLEA GENERAL  EXTRAORDINÀRIA que es celebrarà el proper dijous 2 de desembre a les 20:45 h en primera convocatòria i a les 21:15 h en segona convocatòria, al pavelló de bàsquet del club.

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Nomenament de dos socis per a la signatura i aprovació de l’acta de la present convocatòria d’assemblea extraordinària.

 

 1. Modificació dels següents articles dels Estatuts vigents:
  1. 30.6
  2. 35.2.e)
  3. 37.3
  4. 65.d)
  5. 67

 

 1. Precs i preguntes

 

Esperem comptar amb la vostra assistència donada la importància dels temes a tractar.

 

Articles Estatuts RD que es modifiquen o amplien (As Extra 02-12-2021)