S’ajorna l’Assemblea General Ordinària d’aquest dimarts

La Junta Directiva del Reus Deportiu ajorna l’Assemblea General Ordinària prevista per aquest dimarts 20 de desembre. Avancem que tindrà lloc el dimarts 31 de gener a dos quarts de vuit del vespre en primera convocatòria i a les vuit en segona convocatòria.

Un soci ens ha demanat l’anul·lació de l’esmentada convocatòria d’aquest dimarts 20 de desembre perquè considera que infringim un dels articles dels estatuts del Reus Deportiu actualitzats el 2 de desembre de 2021.

L’article 30.3 dels estatuts del Reus Deportiu exposa:

“Les Assemblees Generals Ordinàries s’han de convocar per anunci en un diari d’àmplia difusió a Reus o per tramesa a tots els socis i sòcies, i publicació a la web del Club.

L’Assemblea ha de realitzar-se necessàriament dins els quatre mesos naturals següents a la finalització de l’exercici. Entre la publicació de l’anunci o la tramesa i la celebració de l’Assemblea ha de transcórrer un mínim de quinze dies naturals i un màxim de seixanta dies naturals.”

El club exposa que l’anunci de la convocatòria es va publicar al Diari de Tarragona el diumenge 4 de desembre, tot respectant els quinze dies naturals com estableixen els estatuts.

La publicació a la pàgina web, per raons informàtiques, no es realitza fins al 14 de desembre. Per aquesta raó, a instància del citat soci, entenem que és aconsellable el seu ajornament.

 

Reus, 20 de desembre de 2022