Per tal de mantenir les condicions de seguretat al fer ús de les instal·lacions del Reus Deportiu és essencial omplir i dur signat el document de responsabilitat corresponent: