CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL REUS DEPORTIU

Per acord de la Junta Directiva del Reus Deportiu, es convoca a tots els socis i sòcies a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el 31 de gener de 2023, a la seu de l’entitat, c/Antoni Gaudí núm. 66 (Pavelló de bàsquet), a dos quarts de 8 del vespre, en primera convocatòria, i a les 8 del vespre en segona convocatòria, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 

1.Nomenament de dos socis per a la signatura i aprovació de l’acta de la present Assemblea General Ordinària.

2.Informe de Presidència

3.Informe i aprovació, si convé, de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2021/2022.

4.Aprovació, si convé, de l’Auditoria de Comptes.

5.Informe i aprovació, si convé, del pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2022/2023.

6.Informe de la Memòria Esportiva.

7.Informe de l’Àrea Social

8.Informe de l’Àrea d’Infraestructures i Instal·lacions.

9.Precs i Preguntes.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 31 dels Estatuts del Club, a partir del dia 9 de gener de 2023, tots els socis i sòcies tindran a la seva disposició, a les Oficines del Club, tota la documentació preceptiva relativa a la informació prèvia a l’Assemblea esmentada, incloent-hi l’Auditoria de Comptes. L’horari de consulta serà de dilluns a divendres, de 9:00 a les 14:00h i de 15:00 a les 18:00 h.