Tornen els Casals i Campus d’Estiu del Reus Deportiu. Aquest any, degut a la situació extraordinària que s’està vivint, s’han limitat les places per qüestions de seguretat i higiene, segons les directrius que marquen les autoritats competents.

Degut a aquest límit de places, el Reus Deportiu habilitarà les reserves per a socis en primera instància, que podran gaudir de preferència en la inscripció dels Campus els dies 22 i 23 de juny. A partir del dijous 25 de juny, la inscripció serà oberta per a tothom.

Com es realitza la inscripció? 

Aquest any, degut a les mesures de seguretat i l’aforament limitat, la inscripció només es podrà realitzar a les oficines del club, al C/Gaudí 66. Per fer-ho, pot imprimir la butlleta del Campus o Casal que desitgi i dur-la emplenada a recepció del Reus Deportiu, juntament amb el material que s’indica al tríptic.

Document de responsabilitat

És obligatori que cada infant que participi al Campus dugui cada setmana degudament signat el “Document de Responsabilitat” que s’adjunta a continuació, declarant que l’estat de salut de l’infant és l’òptim per a participar als Casals i Campus.

Per a més informació de cada Casal i Campus i per a descarregar la butlleta per a la inscripció: