Es ratifiquen els comptes del curs 19-20 i els socis aproven canvis en els estatuts en l’Assemblea

Aquest dimarts al vespre, la Junta Directiva ha presentat davant els socis els comptes de l’exercici 2019/2020 a més dels informes socials, d’infraestructures i esportius de la temporada 19/20. També s’ha detallat el pressupost econòmic del curs 2020/21, xifrat al voltant dels 3.000.0000€, pressupostat temps enrere. Tot això en una nova Assemblea Ordinària, la novena que presideix Mònica Balsells. L’arribada de la pandèmia va provocar ajornar la trobada fins al moment. En segona convocatòria, ha tingut lloc una Assembla Extraordinària, el qual ha servit per aprovar, totes les propostes presentades per modificar diversos articles dels estatuts. Abans d’entrar en matèria, s’ha recordat tots els difunts que han estat socis i que ens han deixat des de l’1 de juliol de 2019 fins avui. També s’han actualitzat els càrrecs que ostenten tots els membres de la Junta Directiva.

Cicle marcat per la covid-19

En l’anterior Assemblea, el Reus Deportiu va presentar per primera vegada un resultat positiu de més de 40.000€ al tancament de l’anterior exercici 18/19. Si bé és cert, que la covid-19 ha debilitat la bona gestió que s’està duent a terme des de 2011.

El tancament del club al llarg de la primera fase de la pandèmia i les restriccions d’aforament contundents, van provocar una disminució de socis, i per tant, conseqüentment, una reducció d’ingressos. L’entitat va començar l’exercici 2019/20 amb 6.455 socis i va acabar-lo amb 4.495. Actualment, la xifra de socis gira al voltant dels 4.330. Els ingressos provinents dels socis de l’exercici 19/20, estan comptabilitzat en 3.034.311,79€, gairebé 161.000€ menys que els de l’anterior curs, el 18-19 (3.195.068,61€).

Gestió econòmica amb seny

Tot i encarar en un any complicat per totes les entitats esportives, un dels objectius primordial de la directiva encapçalada per Balsells era, és i seguirà sent reduir el deute generat per l’anterior mandat. El 30 de novembre de 2011, el club tenia un deute acumulat de 2.735.729,17€ i en data de 30 de juny de 2020, últim dia del curs 19/20, el deute es va rebaixar fins al 1.674.633,77 €. Un indicador més d’una gestió realitzada amb seny.

Pel que fa als deutes, en els 9 anys de mandat s’ha amortitzat, entre capital, interessos i ‘rentings’ d’equipament de gimnàs i club, un total de 2.137.262,53€. Això representa una mitja de 240.000€ anuals aproximadament.

Respecte als comptes provinents de les seccions esportives, cal destacar que es van rebaixant els resultats de gairebé totes elles. El que sí que és cert, és que en aquest exercici, es presenten pèrdues a causa de la pandèmia. Totes les competicions i entrenaments de la base van se aturats al març de 2020, fet que va provocar deixar d’ingressar les quotes dels esportistes de la base del club. Si en l’exercici 18-19, es generava un benefici de 44.191,47€, respecte les seccions esportives, en el curs 19-20, es va generar una pèrdua de 47.929,96€. Una situació, que es preveu deixar enrere en els següents exercicis.

Modificacions en els estatuts

L’Assemblea Extraordinària ha servit per votar modificacions de cinc articles dels estatuts, concretament el 30.6; 35.2; 37.3; 65d i 67. El sufragi ha estat positiu per majoria en cadascuna de les propostes presentades per la junta.

articles-actualitzats 2-estatuts