Per acord de la Junta Directiva del Reus Deportiu, es convoca a tots els socis i sòcies a l’Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dijous 5 de desembre de 2019 a la seu de l’entitat, c/Antoni Gaudí núm. 66 (Sala Polivalent), a dos quarts de vuit del vespre en primera convocatòria i a les vuit en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1.-Nomenament de dos socis per a la signatura i aprovació de l’acta de la present Assemblea General Ordinària.

2.-Informe de Presidència

3.-Informe i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2018/2019.

4.-Aprovació, si s’escau, de l’Auditoria de Comptes.

5.-Informe i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2019/2020.

6.-Informe de la Memòria Esportiva.

7.-Informe de l’Àrea Social

8.-Informe de l’Àrea d’ Infraestructures i Instal·lacions.

9.-Precs i Preguntes.

De conformitat amb el que disposa l’article 31 dels Estatuts del Club, a partir del dia 21 de novembre de 2019 tots els socis i sòcies tindran a la seva disposició, a les Oficines del Club, tota la documentació preceptiva relativa a la informació prèvia a l’Assemblea esmentada, incloent-hi l’Auditoria de Comptes. L’horari de consulta serà de dilluns a divendres, de 9:00 a les 14:00 al matí i de 16:00 a les 19:00 a la tarda.