- Què vol dir ser soci/a del Reus? Què entra a la quota que soci?

El Reus Deportiu és un club social, sense ànim de lucre i d’utilitat pública. Les quotes de soci són pel manteniment del club, i el soci és el propietari d’aquest. La Junta Directiva en realitza la gestió, amb l’aprovació del soci, que és qui escull la Junta durant el període electoral i qui ratifica la feina i mesures d’aquesta any rere any en cada Assemblea General.

Ser soci/a del Reus Deportiu dona tota una sèrie de contraprestacions com a membre de l’entitat. En el següent enllaç les trobaràs totes:

https://reusdeportiu.org/wp-content/uploads/2020/04/Drets-SocisRD.pdf

- Puc retornar o reclamar aquesta quota?

La quota de soci és la principal font d’ingressos de l’entitat. Sense aquesta quota i, per tant, sense socis, el club no s’aguanta, doncs el Reus és un club social.

Segons estableixen la Secretaria General de l’Esport i l’Oficina del Consumidor, al ser el Reus Deportiu una Entitat sense ànim de lucre, la quota de soci és una aportació a fons perdut a l’entitat. Aquí poden trobar l’enllaç on s’explica:

http://esport.gencat.cat/…/nota-quotes-centres-i-clubs?fbclid=IwAR3s4o8VCfShqa3DCeXG12qeqealcb0Pmtc6gvf1nfrkcw0EcG3-Lw88YLw

- Quines contraprestacions tindrà el soci mentre el club estigui tancat?

El dia de la reobertura tots els socis i sòcies adults, amb quotes de numerari, familiar (adults) i pensionista rebran una invitació per a tercers -no socis de l’Entitat- per cada dia que el club hagi estat tancat.

Cada invitació equival a un valor monetari de 10€.

- Què passa amb les quotes d’activitats i seccions?

Actualment s’està cobrant només la quota de soci o sòcia de l’entitat. Les tarifes d’activitats i seccions no es passaran mentre el club estigui tancat, doncs és un servei extra que el club actualment no pot oferir.

- I si vaig pagar aquestes activitats o seccions al mes de març, què?

En el moment de la reobertura del club aquesta tarifa es compensarà pels socis de l’Entitat recuperant els dies d’activitat perduts sense pagar res.

- I els altres serveis, com el pàrquing o el lloguer d’armariets?

Tant el pàrquing com el lloguer d’armariets es prorrogaran fins que el club torni a la normalitat. Aquests són serveis anuals amb un únic pagament. A tothom que li tocava renovar el servei durant aquest període no se li cobrarà fins que el club torni a la normalitat i, llavors, s’adaptarà el servei a les noves dates. Als socis o sòcies que hagin pagat aquesta tarifa mentre el club hagi estat tancat se’ls adaptarà el període anual a partir de la re-obertura del club.

- Què comporta donar-me de baixa?

En perdre la condició de soci o sòcia de l’Entitat es perden els serveis d’armariet i pàrquing. En donar-se d’alta al club de nou s’haurà d’abonar la matrícula corresponent segons la quota de soci que pertoqui. La tarifa d’armariet i pàrquing no es recupera.