El Reus Deportiu ha celebrat aquest dijous 18 de juliol una Assemblea Extraordinària on la Junta Directiva ha informat sobre tres temes del futur immediat del club amb la presència d’uns 70 socis i sòcies de l’entitat.  

Les tres qüestions, que es van avançar en l’Assemblea General Ordinària celebrada a finals de l’any 2018, eren l’estudi i elecció d’una empresa auditora pel club, la gestió de les instal·lacions del tennis i pàdel del Reus Deportiu i l’eliminació de la quota d’esportista.

Pel que fa a l’empresa auditora, després d’estudiar diverses opcions la Junta Directiva s’ha decidit per mantenir Roig i Llevat, l’empresa que ha auditat els comptes del Reus en els últims anys degut que era l’oferta més competitiva i que més confiança generava als dirigents roig-i-negres. Aquesta decisió s’ha aprovat per unanimitat pels membres de l’Assemblea Extraordinària.

Pel que fa a la gestió de les instal·lacions del Tennis i Pàdel del Reus Deportiu, la Junta Directiva ha explicat les dificultats pels quals travessa actualment aquesta instal·lació i el fet que si no hi ha un canvi i una inversió important pot ser un llastre pel club. Així doncs, s’ha expressat la intenció de buscar solucions, essent la més probable el cessió de la gestió a inversors externs.

Aquesta opció és la preferida per la Junta Directiva, doncs les instal·lacions seguirien essent propietat del Reus Deportiu i es cobraria un lloguer per la cessió. Aquesta cessió haurà d’anar acompanyada necessàriament d’una inversió inicial per tal de rehabilitar les instal·lacions, inversió que actualment el Reus Deportiu no pot assumir. En cas d’arribar a un acord amb inversors, el Reus Deportiu té previst separar la quota de soci de la quota del Tennis i Pàdel per tal de fer més econòmica l’oferta per als usuaris de les instal·lacions del tennis i pàdel i per als nous inversors.

Finalment, pel que fa a la quota d’esportista, s’ha decidit suprimir-la de cara a la temporada 2020/21. És a dir, els i les esportistes que iniciaran la competició en poques setmanes seguiran tenint aquesta quota. Una vegada arribat l’inici de la 2020/21, els esportistes de l’entitat passaran a pagar la quota de soci o sòcia que els pertoqui segons edat.