La Junta del Reus Deportiu, després de realitzar un estudi acurat sobre la situació econòmica del club, ha decidit complementar el sou del mes de març dels treballadors adherits a l’ERTO.

El Club segueix afrontant unes despeses estructurals que s’atenen i es gestionen d’acord amb la capacitat actual del club. Així doncs, l’entitat s’acull a totes les mesures legals que li brinda la situació tant per complir les obligacions de caràcter social com les de caràcter mercantil, i la Junta Directiva farà fins on estigui a la seva mà per complir amb aquestes obligacions.

Després de la salut, protegir l’economia de les famílies injectant tresoreria és una mesura important perquè ara i després l’economia es reactivi ràpidament gràcies al consum i no dependre de l’endeutament.

El Reus Deportiu és una entitat sense ànim de lucre, d’utilitat pública i, per tant, amb mitjans econòmics limitats però amb la voluntat de fer front a tots els seus compromisos.

Aquesta mesura s’aplicarà, de moment, de cara al mes de març.