sponsor

Quotes de soci

FAMILIAR: parella i fills menors de 24 anys 

- Inscripció                                         90,00€

- Titular                                               38,00€ /mensuals

- Cònjugue                                         38,00€ /mensuals

- Per cada fill/a                                  5,00€ /mensualsNUMERARI: persona major de 18 anys

- Inscripció                                        90,00€

- Titular                                             38,90€ /mensuals


JUNIOR: persona menor de 18 anys 

- Inscripció                                       50,00€

- Titular                                             33,60€ /mensuals


PENSIONISTA: persona major de 65 anys

- Inscripció                                     30,00€

- Titular                                           29,25€ /mensuals


QUOTES DE SOCI TENNIS / PÀDEL 

TENNIS 

- Numerari                                     18,00€ /mensuals

- Junior                                             9,00 € /mensuals


TENNIS / PÀDEL

- Titular                                            25,00€ /mensuals