sponsor

Els presidents


Joan Solé Anguera
23.11.1909 a 19.01.1913
Josep Balsells Bofarull
19.01.1913 a 9.01.1916
Pere Barrufet Puig
9.01.1916 a 29.09.1917
Salvador Bonet Marsillach
29.09.1917 a 20.04.1918
Joaquim Gibert Gras
20.04.1918 a 10.05.1919

Joan Martorell Alegret
10.05.1919 a 29.12.1920
Josep Valls Fonts
29.12.1920 a 28.04.1922
Joan Domenech Mas
28-04-1922 a 11.07.1924
Josep Llop Martorell
11.06.1926 a 29.06.1928
Antoni Martí Bages
29.06.1929 a 9.06.1933